Adéla Riomee Stolaříková – lektorka, koučka, facilitátorka, manažerka

K Životním mapám mě přivedla touha porozumět naší starší dceři Elišce. Eliška byla bystré a veselé mimiko, ale jak rostla, měnila se v éterickou bytost, vílu, jejíž mysl se stále toulala někde v oblacích. Nepotřebovala moc jíst, ani spát a téměř nás nevnímala. Žila svůj život vedle nás, ale ne s námi. Stálo nás s mužem obrovské úsilí, abychom jí alespoň částečně porozuměli a nedopustili se při našich výchovných pokusech zásadních přehmatů. Veškeré naše představy o výchově jsme museli velmi rychle pustit. Žádné ověřené a zaručené teorie totiž na naší Élu nefungovaly.

Ve čtyřech letech přituhlo a přidaly se angíny a neovladatelné výbuchy vzteku. Bylo to nekonečné a vyčerpávající. Zhruba o další rok později začala mluvit o tom, že jí je fyzické tělo na obtíž. Že cítí tíhu a smutek Země a že tu nechce být. Že přišla z hvězdy. Bylo to skličující, ale alespoň se nám tím objasnilo, proč zuří.

Když už se zdálo, že se situace trošku zklidňuje, přišla další jobovka. Jednoho dne mi oznámila, že se jí hádají v hlavě dva hlasy, jeden hodný a druhý zlý a že je musí poslouchat. Často byl ten zlý prý hlasitější a silnější…Nevěděla jsem, do jaké míry je to všechno reálné, nebo zda fantazíruje, aby nás dostala do úzkých. Nakonec jsme s mužem usoudili, že tam bude od všeho trochu.

Do té doby jsem se psychologií a rozvojem osobnosti zabývala jen okrajově, slovo spiritualita pro mě němělo velký význam. Museli jsme s mužem totálně přehodnotit naše postoje a začít brát tato témata vážně. Už jsem si nebyla ničím jistá a tak jsem hledala nějakou alternativní formu pomoci a podpory. Začali jsme s mužem intenzivně pracovat každý za sebe na osobní transormaci, zkoumat své nevědomé vzorce chování a zpracovávat osobní témata. Navštěvovali jsme sebezkušenostní semináře a workshopy.

Spolu s tím se situace začala pomalu uklidňovat. S mužem jsme se dohodli, že nebudeme hlasům dávat pozornost, Elišce jsme vysvětlili, že slyšet hlasy je normální, že je v sobě taky máme a taky se v nás často hádají…nakonec to nebyla lež a díky tomu všemu hlasy v Eliščině hlavě slábly. Náhodou jsem v té době narazila na Životní mapy – autorskou metodu maželů Kopsových. Zaujalo mě, že se mapa kreslí, protože Eliška vášnivě ráda maluje. Tak jsme se vypravily do Tábora. Celou cestu mi bylo špatně, měla jsem stažený žaludek a byla hodně nervózní. Bála jsem se, že jsme jako rodiče selhali. Celý proces tvorby mapy a finální výstup mě však tak nadchnul, že jsem se do dvou měsíců na mapu objednala sama a do roka nastoupila do výcviku. Nyní mám za sebou druhý stupeň výcviku a mohu tak pracovat kromě nejmenších dětí a dospělých také se školáky do dvanácti let.

Životní mapy jsou úžasným nástrojem pro práci s dětmi i s dopělými. Velmi ryhle, ale přitom jemně pomáhají zlepšit náročné situace, kterými prochází v určitých obdobích téměř každá rodina. Mapy nám ukazují, že drobnými změnami našich postojů lze dosáhnout efektivních výsledků a situaci v rodině celkově zklidnit ve velmi krátkém čase.

Aktuálně kombinuji svou profesi teamleadera v byznys sféře s osobním poradenstvím i facilitací skupin. Vždy se snažím usnadnit proces, kterým moji klienti a skupiny prochází. Mým cílem je provázet dospělé klienty transformací co možná nejrychleji a bez zbytečné retraumatizace. Motivuji k aktivitě a úsilí měnit zaběhnuté stereotypy i mimo společná sezení. Mým nejhlubším přáním a záměrem je přinášet do života svých klientů novou kvalitu prožitků – harmonii, lásku, radost a osobní spokojenost.

Vzdělání, semináře, kurzy:

Certifikovaná lektorka/koučka diagnostické projektivní metody Životní mapy/ Kops method www.zivotnimapy.cz

  • Kategorie: předškoláci 3 roky – 7 let
  • Kategorie: Školáci do 12ti let
  • Kategorie: Dětská mapa pro dospělé
  • Partnerská životní mapa
  • Vize 2016

                 

Základní výcvik v Procesově orientované psychologii  www.processwork.cz
Šamanský výcvik Medicínská cesta u Johna Hawkena  www.cestytransformace.cz
Fire dance, Emahó (USA) www.emaho.ws

Robert Moss (USA) – Kurzy vědomého a šamanského snění, aktivní meditace, vizualizace, imaginace www.maitrea.cz
Do země zemřelých
Žijte své sny

Kateřina Karaimi Motyčková www.haluzice.cz
Grál posvátného ženství I., II., III.
Nové kódy partnerství
Posvátná sexualita
Vize

Alicia Hamm (ARG) – následovnice učení tradice indiánských kmenů (Lakota a Hopi) severní a jižní Ameriky. www.aliciahamm.blackeye.cz
Síla vizí

Aromateraupeutická stáž (TUN) www.yasminka.cz
Kurz holistické aromaterapie s Mikaelem Zayatem (CAN) www.maitrea.cz