O Adéle jako terapeutce mohu ze svého úhlu pohledu říct, že je neskutečně rychlá, bystrá, pohotová, terapii vede stručně, jasně, výstižně a k věci. Je přitom ale velice empatická a umí dát klientovi přesně to, co ve své situaci potřebuje. Naprosto elegantně a zcela přirozeně během terapie snoubí procesně daný postup s vlastními technikami. Nezapře v sobě vysoce vyvinuté schopnosti koučky, ale také šamanky, což  dělá terapii s ní neskutečně zajímavou a účinnou. Na nic si nehraje, je svá. Mám 100% důvěru v její diskrétnost … a hlavně ve schopnost kvalitně diagnostikovat klientovu situaci. Jsem šťastná, že jsem Adélu poznala. Velmi můj život obohatila. Děkuji Ti za to všechno, Áďo.

Barbora Růžičková alis BaRu, www.andelskaposta.cz

Když jsem ležela na dně, zvedla mne a provedla tou nejtemnější tmou. Když jsem se nechala vystřelit na vrchol, byla se mnou. Adéla je přítel. Člověk, který vidí do duše a díky ní jsem ve svém životě našla cestu. Nevím, zda je správná, ale vím, že je to moje cesta. Jen moje. Bez omezení, cizího přičinění, ovládání. Díky ní můžu svobodně dýchat. Díky ní jsem zlomila několik vzorců, které mne tížily v období dospívání i dospělosti. Díky ní se můžu znovu podívat do očí svému otci a rozumím matce. Díky ní jsem zvládla odpustit i přijmout vinu. Díky ní jsem nový člověk. Možná to zní pateticky a bláznivě. Ale ten, kdo bojuje se stejnými životními strastmi ví, jak důležitá je pomoc vědomého člověka. Vědomé ženy. Děkuji hluboce, z celého srdce.

Mgr. Zlata Jílková, managing director, www.seenmedia.cz

Riomee jsem měl možnost zažít během práce s čistě mužskou skupinou. Musím říct, že představa mužského semináře vedeného ženou, mě lehce znejistěla a byl jsem napnutý, jak to dopadne. Nicméně Riomee nás provedla celým procesem naprosto hladce a bez zaváhání. Měla jasnou představu o celém průběhu, zároveň se však dokázala naladit na atmosféru skupiny a jemně, ale také sebevědomě, s ní pracovat. Ve správných chvílích se nebála improvizovat, aniž by to nějak významně narušilo celkovou koncepci, která postupně gradovala ke konci semináře. Na skvělém výsledku a nadšení všech mužů, má velký podíl jak její důkladná příprava před seminářem, tak i cit a intuice, kterou se dokáže řídit v jednotlivých situacích. Zvládnout takovým způsobem partu tak rozdílných chlapů, jako byla naše skupina, mi přijde obdivuhodné. Za mě klobouk dolů a palec nahoru.

Petr Pospíšil

Spolupráce s časopisem Chvilka pro tebe