ŽIVOTNÍ MAPA PRO DOSPĚLÉ

Chcete změnit svoje životní postoje a přístup k určitým situacím? Zmapujte se!
Životní mapa je jednoduchý diagram, jehož tvorba vám zabere maximáně 2 hodiny a v každém případě se o sobě dozvíte něco nového a nečekaného.

Co přesně metoda diagnostikuje? 
Především vzorce chování, které si vytvoříme v dětství jako reakci na situace, kterým  nerozumíme, ale které v nás zakořenily tak hluboko, že jsme je přijali jako součást svojí identity. Tyto vzorce se zapsali do naší animální části mozku a podvědomě řídí naše reakce v konkrétních životních situacích. Dost často jsou tyto vzorce řetězené a předávané po generace.

Proč bychom se jimi měli vůbec zabývat a k čemu je to dobré?
U svého auta také pravidelně kontrolujete motor a měníte opotřebené součástky, stejně tak váš mozek potřebuje čas od času mentální úklid. Zrevidujte svoje vzorce a návyky a zjistěte, nakolik jsou ještě funkční a nakolik vás omezují a brání plnému rozvinutí vašeho potenciálu.

Jak životní mapa funguje?
Při kreslení mapy se vracíme do konkrétního období v dětství, kdy jsme vzorce přijali anebo si je vytvořili. Díky práci s mapou si je uvědomíme, zjistíme, které oblasti našeho života ovlivňují a začneme s nimi vědomě pracovat. Tím, se začne měnit nejen naše chování, ale především my sami. Díky tomu se k nám začnou jinak chovat i lidé, se kterými vstupujeme do pravidelné interakce. Metoda je bezpečná i pro práci s traumatem a vždy dovolí klientovi odhalit pouze ty části, které je schopen přijmout a pracovat s nimi.

DĚTSKÁ ŽIVOTNÍ MAPA

Kdo z nás si nikdy nepoložil otázku Jsem dobrý rodič? A kdo z nás by na ni nechtěl znát odpověď?
Díky Životním mapám můžete zahlédnout vnitřního svět svého dítěte a uvidět také sami sebe.

Prostřednictvím Životní mapy názorně pochopíte, jak ovlivňujete své dítě. Zda a které nezdravé vzorce chování mu předáváte a jak se vaše dítě cítí. Výhodou ŽM je, že jsou každému srozumitelné a jejich symbolika je snadno čitelná. Diagram konkrétní dětské mapy je určen dle věku dítěte – jinou kreslí předškoláci, jinou školáci ve věku do dvanácti let a jinou adolescenti.

Metoda pracuje s faktem, že každá věková kategorie má jiný vnitřní svět s rozdílnými podněty. U předškoláků 90 % prožitků ovlivňují rodiče a 10 % děti, u dětí ve věku 7 – 12 let je vliv rodičů 50 % a u dětí nad 12 let je vliv rodičů jen 10 %.  Stejně tak, jako je specifická mapa pro danou věkovou kategorii, je odlišná i vlastní práce a způsob interpretace mapy. Zatímco u dětí předškolního věku je stěžejní komunikace a práce s rodiči (nebo rodičem), jak se věk dítěte zvyšuje, využívají se více metody koučingu.

Kreslení a vybarvování šablony pro daný věk probíhá vždy bez přítomnosti rodiče a trvá zhruba hodinu a půl. Děti velmi pozitivně vnímají partnerský způsob komunikace, která je při tvorbě mapy klíčová. Průvodce pracuje s vnitřním světem dítěte, který je pro rodiče často skrytý a kam nemají možnost nahlédnout.

Děti zpravidla kreslení baví, mapu vnímají naprosto přirozeně a nechají se rychle vtáhnout do tvůrčího procesu. S lehkostí zaznamenávají své postoje, přání, i to jak vnímají své nejbližší. Vlastní interpretace mapy probíhá vždy za přítomnosti dítěte a  v ideálním případě by se jí měli účastnit oba rodiče.

 Životní mapy jsou českou autorskou metodou Petra a Kamily Kopsových, ve světě známou také pod názvem Kops method. Více na www.zivotnimapy.cz